Kā medijos tika atspoguļota ekonomiskā krīze? Latvijas preses analīze

18:42 FEJS 0 RAKSTA


Avots: http://manobyte.com

Aicinām uz semināru 7.maijā, Strēlnieku ielā 4a (SSE Riga), kurā varēsiet uzzināt par to, kā Latvijas medijos tika atspoguļota ekonomiskā krīze. Mediju pārstāvjiem bija jāzina, kādā veidā sniegt Latvijas iedzīvotājiem informāciju par krīzes ietekmi un tās sekām. Seminārā varēsiet uzzināt: Ko mediji uzskatīja par atbildīgajiem par ekonomisko lejupslīdi? Vai mediji arī piedāvāja savu risinājumu? Mediji ziņoja par, viņuprāt, cilvēciskajiem krīzes aspektiem, vai tikai publicēja oficiālo informāciju, balstītu uz makroekonomiskajiem rādītājiem? Vai tiešām bija liela atšķirība, kā ekonomisko lejupslīdi atspoguļo preses pārstāvji, kas raksta krievvalodīgajai auditorijai no tā, kā informācija tika pasniegta latviešu auditorijai? Diskusijas pamatā ir Vitas Dreijeres pētniecības darba pārskats.


How did the Media Report the Crisis?
An Analysis of the Latvian National Daily Press
May 7, 17:00 – 19:00
SSE Riga, Strelnieku 4a


The rapid economic downturn posed a major challenge for the Latvian media. The challenge was twofold. Media representatives had to consider how to report on the impact and in many cases the social consequences of the crisis for the Latvian general public. As an industry, they were also financially impacted by the crisis. Hence, the research takes the analysis much further than just the reporting on the macroeconomics of the crisis, by addressing issues such as: How did the media report the crisis? Whom did they hold responsible for the downturn? Did they identify those responsible for the recovery? Did they offer their own solutions? Did the media also notice the ‘human face’ of the crisis, or did they simply stick to quotes from officials, combined with macroeconomic indicators? Was there any difference in the reporting from the Latvian and the Russian-language media? 

The basis for the discussion is a research report by Vita Dreijere that draws on research into a  total of six national newspapers and journals. The report has been published by the Centre for Media Studies at SSE Riga.

Speakers:

Vita Dreijere is the author of the report and researcher in the field of communication science at the Faculty of Social Sciences of the University of Latvia.

Daunis Auers holds a PhD in political science from University College London in the UK, and will  participate as a discussant.

Inga Springe, Founder and Director of Re:Baltica, will introduce the topic and moderate the debate.

The working languages of the seminar will be Latvian and English, and simultaneous translation will be provided.
Please apply online at http://www.sseriga.edu/may7
Contacts:
Elga.Praulina@sseriga.edu; +371 67015826