FEJS Latvija aicina uz publisku „Baltic-Arab Study Visit: Understanding Each Other's Youth, Media and Democracy” pasākumu 20. aprīlī

01:40 FEJS 0 RAKSTAAvots: http://huffingtonpost.com

Jaunieši, mediji, demokrātija. Šie ir trīs atslēgvārdi, kuri palīdzēs jaunajiem žurnālistiem no Ēģiptes, Tunisijas, Lietuvas un Latvijas iepazīt Baltijas un arābu valstu mediju vidi, meklēt kopīgo un atšķirīgo abu reģionu demokrātijās un jauniešu iniciatīvās, kā arī domāt par ilgtermiņa sadarbības iespējām nākotnē. 


Studiju vizīte „Baltic-Arab Study Visit: Understanding Each Other's Youth, Media and Democracy” norisināsies no 14. līdz 21. aprīlim Rīgā un Valmierā, savukārt 20. aprīlī tiek rīkots publisks vizītes rezultātu prezentācijas pasākums Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (LU SZF).

Pasākumā, kas notiks LU SZF 335. auditorijā pulksten 14.00, divpadsmit studiju vizītes dalībnieki (pa trim no katras valsts) prezentēs pasākuma rezultātus Baltijas un arābu valstu jauno žurnālistu iespējamai sadarbībai. Tāpat tiks prezentēti studiju vizītes laikā tapušie dalībnieku individuālie darbi (video, raksti, reportāžas). Notiks arī diskusija par to, kā Baltijas un arābu valstu jaunie žurnālisti varētu sadarboties nākotnē.

Pašas studiju vizītes laikā dalībnieki apmeklēs jauniešu medijus (Radio Naba, 39. Kabinets), jauniešu iniciatīvas (Manabalss.lv), diskutēs par demokrātijas procesiem Baltijā un arābu valstīs, iepazīs Baltijas un arābu valstu kultūru dažādās neformālās aktivitātēs, apmeklēs Rīgu un Valmieru.

Pēc studiju vizītes daļa no arābu dalībniekiem piedalīsies Annas Lindes Fonda rīkotajā festivālā "Otrpus Vidusjūras".

Projekts tiek realizēts programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros un finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Projekta partneri ir jauniešu organizācijas AJMEC (Tunisija), Masterpeace (Ēģipte), SIMIC (Lietuva).

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

FEJS Latvija ir nevalstiska bezpeļņas organizācija (biedrība), kas veicina informācijas apmaiņu un kontaktus starp žurnālistikā ieinteresētiem jauniešiem, žurnālistikas studentiem un profesionāļiem un citiem interesentiem. Kopš 2011. gada jūlija FEJS Latvija ir lielākās Eiropas jauno žurnālistu asociācijas European Youth Press (apvieno 24 jauniešu mediju organizācijas visā Eiropā) dalīborganizācija.

Informāciju sagatavoja Agnija Kazuša un Līga Kudiņa
 
Kontakti
Agnija Kazuša, Baltijas-Arābu studiju vizītes koordinatore