Ar radošām idejām noslēgusies Baltijas un arābu jauno žurnālistu studiju vizīte

00:16 FEJS 0 RAKSTAAvots: personīgais arhīvs

20.aprīlī ar publisku rezultātu prezentāciju noslēdzās Baltijas arābu studiju vizīte Baltic-Arab Study Visit: Understanding Each Other's Youth, Media and Democracy, kuras ietvaros nedēļas garumā jaunie žurnālisti no Ēģiptes, Tunisijas, Lietuvas un Latvijas iepazina Baltijas un arābu valstu mediju vidi, meklēja kopīgo un atšķirīgo abu reģionu demokrātijās, kā arī centās saprast, kādā veidā jaunie žurnālisti no abiem reģioniem varētu veidot ilgtermiņa sadarbību nākotnē.


Projekta gaitā dalībnieki secināja, ka abu reģionu savstarpējo sadarbību iespējams veidot ar ikgadēja Baltijas un arābu mediju foruma, dažādu ziņu portālu un blogu platformu, mediju akadēmisko spēku apmaiņu, dažādu kultūras un mākslas aktivitāšu palīdzību, piemēram, ceļojošās fotoizstādes, kā arī grāmatu tulkošanu abu reģionu valodās. Kā galvenos izaicinājumus žurnālistu sadarbībai projekta dalībnieki saskatīja iespējamo valodas barjeru, kultūras atšķirības, vīzas procedūras, kā arī lielo attālumu starp abiem reģioniem.

Jaunie žurnālisti projekta gaitā radīja arī saistošus audiovizuālus darbus. Tā, piemēram, fotožurnāliste no Ēģiptes ar fotostāsta palīdzību meklēja atšķirīgo sieviešu dzīvē Ēģiptē un Latvijā, taču dalībnieki no Lietuvas izveidoja īsu dokumentālo filmu par to, kā ir mainījusies mediju vide Ēģiptē pēc tur notikušās revolūcijas.

Pašas studiju vizītes laikā dalībnieki apmeklēja jauniešu medijus (Radio Naba, 39. Kabinets), jauniešu iniciatīvas (Manabalss.lv), diskutēja par demokrātijas procesiem Baltijā un arābu valstīs, iepazina Baltijas un arābu valstu kultūru dažādās neformālās aktivitātēs, apmeklēja Rīgu un Valmieru. Daži no arābu dalībniekiem piedalās arī ikgadējā Annes Lindes fonda starpkultūru festivāla „Otrpus Vidusjūras” aktivitātēs, kas norisinās no 19. līdz 27. aprīlim.

Projekts tiek realizēts programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros un finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Projekta partneri ir jauniešu organizācijas AJMEC (Tunisija), Masterpeace (Ēģipte), SIMIC (Lietuva).


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

FEJS Latvija ir nevalstiska bezpeļņas organizācija (biedrība), kas veicina informācijas apmaiņu un kontaktus starp žurnālistikā ieinteresētiem jauniešiem, žurnālistikas studentiem un profesionāļiem un citiem interesentiem. Kopš 2011. gada jūlija FEJS Latvija ir lielākās Eiropas jauno žurnālistu asociācijas European Youth Press (apvieno 24 jauniešu mediju organizācijas visā Eiropā) dalīborganizācija. 

Kontakti
Agnija Kazuša, Baltijas-Arābu studiju vizītes koordinatore