Piesakies Baltijas-Arābu studiju vizītei Rīgā un Valmierā

08:36 FEJS 0 RAKSTA


Studiju vizīte Māstrihtā, 2010. gadā.
FEJS Latvija aicina pieteikties jaunos žurnālistus un medijos ieinteresētus jauniešus kļūt par projekta „Baltic-Arab Study Visit: Understanding Each Other's Youth, Media and Democracy” dalībniekiem. Tā ietvaros Rīgā un Valmierā no 14. aprīļa līdz 21. aprīlim notiks Tunisijas, Ēģiptes, Lietuvas un Latvijas jauno žurnālistu vizīte. Studiju vizītes laikā dalībnieki iepazīs Baltijas un arābu mediju vides un strādās pie jauno žurnālistu ilgtermiņa sadarbības iespējam. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu ieguldījumu brīvu un neatkarīgu mediju veidošanā un līdzdalību demokrātijas vērtību stiprināšanā. Pieteikšanās termiņš ir 13. marts.

Studiju vizītes laikā katru no partnerorganizācijām - AJMEC (Tunisija), Masterpeace (Ēģipte), SIMIC (Lietuva) un FEJS Latvija – pārstāvēs trīs jaunie žurnālisti. Vizītes dalībnieki iepazīs jauniešu medijus un jauniešu nevalstisko organizāciju darbu Latvijā. Katras dienas aktivitātes vienos tematiskais virziens. Dalībnieki apzinās stereotipus par arābu un Eiropas valstu pārstāvjiem, kā arī gūs informāciju par demokratizācijas procesiem Baltijā un arābu valstīs, jauniešu līdzdalību mediju vidē, kā arī simulēs mediju redakcijas darbu krīzes situācijās. Projekta rezultāti tiks prezentēti Annas Lindes Fonda Latvijas tīkla rīkotajā festivālā “Otrpus Vidusjūrai”, kā arī projekta noslēguma pasākumā.

Lai pieteiktos, sūti motivācijas vēstuli un CV uz epastiem: ilona@fejs.lv un agnija.kazusha@gmail.com. Motivācijas vēstulē iekļauj informāciju par:
  • pieredzi žurnālistikā
  • pieredzi starptautiskos projektos un nevalstiskajās organizācijās
  • pieredzi vai interesi par arābu valstīm
  • idejas un savu iespējamo ieguldījumu Baltijas un arābu jauno žurnālistu nākotnes kopējiem projektiem/ilgtermiņa sadarbībai

Pirms pašas vizītes, projekta dalībniekiem būs iespēja gūt ieskatu arābu pasaules aktualitātēs, atspoguļojot ievērojamā palestīniešu publicista un Londonā iznākošā laikraksta Al Quds Al Arabi galvenā redaktora Bari Abdel Atwan vizīti Latvijā no 26. marta līdz 28. martam.Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu