FEJS Latvija sāk darbu pie Baltijas-Arābu jauno žurnālistu studiju vizītes organizācijas

16:44 FEJS 0 RAKSTA

Ilonas Nukševicas foto: Vidusjūra Aleksandrijā, Ēģiptē.
Jauno žurnālistu organizācija FEJS Latvija saņemot programmas Jaunatne darbībā finansējumu, uzsākusi darbu pie projekta Baltic-Arab Study Visit: Understanding Each Other's Youth, Media and Democracy organizācijas. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu ieguldījumu brīvu un neatkarīgu mediju veidošanā un līdzdalību demokrātijas vērtību stiprināšanā. Tā ietvaros Rīgā un Valmierā no 14. aprīļa līdz 21. aprīlim notiks Tunisijas, Ēģiptes, Lietuvas un Latvijas jauno žurnālistu vizīte. Studiju vizītes laikā dalībnieki iepazīs Baltijas un arābu mediju vides un strādās pie jauno žurnālistu ilgtermiņa sadarbības iespējam.


Studiju vizītes laikā katru no partnerorganizācijām AJMEC (Tunisija), Masterpeace (Ēģipte), SIMIC (Lietuva) un FEJS Latvija – pārstāvēs trīs jaunie žurnālisti. Vizītes dalībnieki iepazīs jauniešu medijus un jauniešu nevalstisko organizāciju darbu Latvijā. Katras dienas aktivitātes vienos tematiskais virziens. Sākumā dalībnieki apzinās stereotipus par arābu un Eiropas valstu pārstāvjiem, kā arī gūs informāciju par demokratizācijas procesiem Baltijā un jauniešu līdzdalību mediju vidē. Partnerorganizāciju pārstāvji sniegs prezentāciju par jauno žurnālistu līdzdalību mediju satura veidošanā katrā valstī. Turpmākajās dienās dalībnieki gūs ieskatu par jauno žurnālistu līdzdalību Latvijas mediju vidē un jauniešu nevalstisko organizāciju darbu, kā arī simulēs mediju redakcijas darbu krīzes situācijās. Tiks iepazīta ne tikai Rīgas vide, bet arī apmeklēta Vidzemes Augstskola. Studiju vizītes laikā katrs projekta dalībnieks strādās pie žurnālistikas publikācijas par sevis izvēlētu tematu. Projekta rezultāti tiks prezentēti Annas Lindes Fonda Latvijas tīkla rīkotajā festivālā “Otrpus Vidusjūrai”, kā arī projekta noslēguma pasākumā.

Kā studiju vizītes darba metodes izvēlētas komandas veidošanās un saliedēšanās aktivitātes, apaļā galda diskusijas, lekcijas, grupu darbs, prezentācijas, tematiskās vizītes, simulācijas spēles, ekskursijas un āra aktivitātes. Metožu daudzveidība, uzsverot neformālās izglītības metodes, ļaus dalībniekiem pilnvērtīgi iepazīt vienam otru, kā arī motivēs Latvijā redzēto apspriest un salīdzināt ar savu valstu situāciju. Studiju vizītes dalībnieki mācīsies pieņemt viedokļu un attieksmju dažādību, attīstīs mediju lasītprasmes un kritiskās domāšanas iemaņas. Projektā tiek uzsvērta jauno žurnālistu vajadzība iepazīt dažādas sociālās un mediju realitātes, attīstīt kontaktus un gūt praktiskās iemaņas un profesionālā darbā nepieciešamās zināšanas. 

Projekta uzdevumi ir apmainīties ar zināšanām un iegūt jaunas prasmes par arābu un Baltijas medijos ieinteresētu jauniešu pilsonisko līdzdalību; iepazīt un apmainīties ar zināšanām un metodēm jauniešu organizāciju darbā, kā arī attīstīt arābu un Baltijas jauno žurnālistu sadarbību, plānojot kopējus nākotnes projektus.

Projekta aktualitāte saistīta ar salīdzinoši nesen notikušajām arābu revolūcijām un jauniešu lomu tajās. Gan Tunisijā, gan Ēģiptē tautas sacelšanās dzinējspēks bija izglītotie un aktīvie jaunieši, kas spēja mobilizēties un savas pārliecības paušanai izmantoja sociālos medijus, tādējādi pierādot svarīgo jauniešu līdzdalības lomu politiskajos procesos. Tomēr abās valstīs joprojām noris cīņa ar demokratizācijas procesu kavējošiem šķēršļiem, tādēļ īpaši svarīgi šobrīd ir neatkarīgi mediji, viedokļu daudzveidība un ētiska žurnālistika. Jaunie mediju veidotāji, (young media makers) izmantojot jaunākās tehnoloģijas, spēj uzrunāt un pulcēt sev līdzīgi domājošos, kā arī iekļūt tradicionālo masu mediju saturā, pievēršot plašu auditoriju. Viņi ir tie, kuru spēkos ir ietekmēt viedokļus un lēmumus šodien un rīt. FEJS Latvijā šajā projektā vēlas meklēt kopīgos Latvijas, Lietuvas, Tunisijas un Ēģiptes saskarsmes punktus. Arī Latvija un Lietuva ne tik sen gājusi cauri demokratizācijas procesiem, kā arī Latvijā un Lietuvā pastāv jaunajās tehnoloģijās balstītas pilsoniskas jauniešu iniciatīvas.

Projekta ideja radās jauno žurnālistu biedrības FEJS Latvija dibinātājām Agnijai Kazušai un Ilonai Nukševicai, kas ilgāku laiku bija pavadījušas arābu valstīs, iepazinušas arābu jauniešu aktuālās problēmas un mediju situāciju. Atgriežoties Latvijā tika konstatēts, ka šobrīd pastāv liels zināšanu un starpkultūru komunikācijas trūkums starp Latvijas (Baltijas) un arābu valstu jauniešiem, kā arī ļoti izplatīti ir stereotipi un aizspriedumi, kas balstīti nepilnīgā un kļūdainā mediju informācijā, kā arī tiešas saskarsmes un pieredzes trūkumā. Arī FEJS Latvija rīkotajā diskusijā pagājušā gada augustā Reportēšana no arābu valstīm: Ēģiptes piemērs dominēja viedoklis, ka Latvijas žurnālisti nespēj/nevēlas meklēt kopējos saskarsmes punktus Latvijai un arābu valstīm, nepietiekamā daudzumā un kvalitātē reprezentē Tuvo Austrumu reģionu Latvijas medijos. Kultūras un sociāli politiskie procesi bieži netiek skaidroti ar cilvēkstāstu palīdzību, kas ļautu tuvāk iepazīt arābu valstu realitāti, ne tikai ziņas, kas top ekstrēmu notikumu un krīžu laikā.

Turklāt, informācijas un zināšanu trūkums pastāv ne tikai indivīda, bet arī organizāciju līmenī. Nav pietiekami attīstīta partnerība starp Latvijas (Baltijas) un arābu jauniešu organizācijām, kā arī trūkst labās prakses apmaiņas. FEJS Latvija rīko šo projektu tādēļ, ka biedrības mērķgrupa ir Latvijas jaunie žurnālisti un žurnālistikā ieinteresēti jaunieši, kas paši rada publisku mediju saturu un svarīgi, lai viņi iegūtu nepieciešamās prasmes, zināšanas un starpkultūru pieredzi, jo tieši viņi ir viedokļu līderi, kas ar savu darbību var gan cīnīties pret stereotipiem, rasismu un ksenofobiju, gan tos vairot. Projekta rezultātā tiks aizsākts darbs pie ilgtspējīgām Baltijas un arābu žurnālistu nākotnes sadarbības iespējām un kopējiem mediju projektiem.
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.