Sākts darbs pie sociāli ievainojamo sabiedrības grupu situācijas izpētes Latvijā

21:11 FEJS 0 RAKSTA

12 jaunieši uzsāk darbu pie Latvijas sociālo problēmu izpētes. Trīs mēnešu laikā ekspertu vadībā noritēs darbs pie tādam tēmām kā, piemēram, jauniešu kontracepcija un romu bērnu tiesības.

Pētījumi norit Latvijas - Lietuvas projekta „The Code of Democracy“ ietvaros. Tā dalībnieki ir gan praktizējoši žurnālisti, gan studenti, kas augstskolā apgūst nevien žurnālistiku, bet divi no viņiem arī citas disciplīnas - politoloģiju un antropoloģiju. Dalībnieku vidū ir arī divas vidusskolas skolnieces, kas darbojas skolas avīzē.

Pirmajā projekta semināra, kas noritēja no 25. līdz 28. janvārim Lietuvā, dalībnieki tika sadalīti grupās pa trīs un uzsāka darbu pie dažādu sociālu problēmu situācijas izpētes. 22. februārī jaunieši tiksies atkal, lai ekspertu vadībā saprastu kurā virzienā turpināt pētijumu. Pēdējā projekta seminārā, kas notiks aprīlī, jaunieši tiksies, lai uzliktu "pēdejos punktus uz "i"" un pieredzējušu žurnālistu un sociālo problēmu ekspertu vadībā sagatavotu kvalitatīvus materiālus, kas ir piemēroti publicēšanai Latvijas medijos.

Žurnālistikas pētījumu mērķis ir nevien informēt sabiedrību, bet arī vērst tās uzmanību uz sociālajām problēmām ar nolūku izraisīt diskusiju un uzlabot sociāli ievainojamo grupu situāciju Latvijā.

Šis ir jau otrais Lietuvas un Latvijas organizāciju realizētais projekta cikls.  Pirmajā reizē no jūnija līdz augustam vairāk kā trīsdesmit jauno žurnālistu no Latvijas un Lietuvas, konsultējoties ar pieredzējušiem žurnālistiem un cilvēktiesību ekspertiem, sešās grupās kopīgi strādāja pie pētnieciska raksta tapšanas par tādām tēmām kā bijušo ieslodzīto sociālās integrācijas iespējas, bērnu tiesības homoseksuālā ģimenē, cilvēku ar kustību traucējumiem iekļūšana un pārvietošanās Latvijas Universitātē, piespiedu kontracepcijas piemērošana ārstniecības iestādēs cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem u.c. Sīkāku ieskatu par iepriekšējā posma norisi vari gūt šeit.

Projekts tapis ar Eiropas Komisijas programmas “Jaunatne Darbībā” atbalstu. To rīko Lietuvas Sociālās integrācijas institūts kopā ar jauno žurnālistu organizāciju FEJS Latvija.