LŽA izsludina konkursu par izciliem sasniegumiem žurnālistikā 2012.gadā

20:23 FEJS 0 RAKSTA


Krauze_arnis_trifanova-media_large
Avots: LETA
Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) izsludina konkursu par izciliem sasniegumiem žurnālistikā 2012.gadā. Balvas tiks piešķirtas sešās nominācijās: ziņa/reportāža, apraksts/portrets, pētniecība/analītika, intervija, izcilība reģionos, vizualizācija (foto, video, info grafika).


Kandidātus drīkst izvirzīt jebkurš medijs, tā vadība vai žurnālisti. Balvai var pieteikt arī darbus, kuru autori nav asociācijas biedri. Darbiem jāatbilst šādiem kritērijiem:

a)Darbs ir sabiedriski nozīmīgs un aktuāls;
b)Darbs ir radījis sabiedrībā rezonansi, ietekmējis procesus; 
c)Darbā ievērota labas žurnālistikas prakse; 
d)Darbs atbilst LŽA Ētikas kodeksa principiem.

Izvēlētais materiāls un aizpildītā anketa ir jānosūta uz elektronisko pastu izcilibasbalva@gmail.com. Anketu var aizpildīt arī LŽA mājas lapā: http://www.latvijaszurnalisti.lv/izcilibas-balvas-anketa/, vai sūtīt uz Alberta ielu 1-13, Rīga, LV-1010. Balvas apjoms katrā nominācijā LVL 150 (neskaitot nodokļus).

Iesūtītos darbus vērtēs LŽA ievēlēta piecu cilvēku komisija. Par tās locekļiem ievēlēti Kārlis Streips, Evita Puriņa, Māra Miķelsone, Arnis Krauze, Dace Krejere.