Projekta „The Code of Democracy” dalībnieki uzsāk pirmo atlases kārtu

09:19 FEJS 0 RAKSTAUzņemšana starptautiskam jauno žurnālistu treniņu ciklam „The Code of Democracy” ir noslēgusies. Tuvākā mēneša laikā dalībniekiem eksperta vadībā būs jāraksta par kādu problēmu, kas skar sociāli ievainojamas sabiedrības grupas. Pēc tam labāko darbu autori varēs turpināt dalību projektā un piedalīties atlases otrajā kārtā.

Šis ir jau otrais Lietuvas un Latvijas organizāciju realizētais projekta cikls. Pirmajā reizē no jūnija līdz augustam vairāk nekā 30 jauno žurnālistu no Latvijas un Lietuvas, konsultējoties ar jau pieredzējušiem žurnālistiem un cilvēktiesību ekspertiem, grupās strādāja pie pētnieciska raksta tapšanas. Rakstu tēmas bija dažādas - integrācijas iespējas bijušajiem ieslodzītajiem, bērnu tiesības homoseksuālā ģimenē, cilvēku ar kustības traucējumiem iekļūšana un pārvietošanās Latvijas Universitātē u.c.


Projektu rīko Lietuvas “Nacionālais sociālais integrācijas institūts” sadarbībā ar jauno žurnālistu organizāciju “FEJS Latvija” un “Vidzemes augstskolu”. Tas tapis ar Eiropas Komisijas programmas “Jaunatne Darbībā” atbalstu, kas pilnībā sedz dalībnieku uzturēšanās un ceļa izmaksas.