Aicinām pieteikties starptautiskam jauno žurnālistu treniņu ciklam “The Address of Democracy – journalism”

10:43 FEJS 0 RAKSTA


http://jauniejizurnalistai.lt/en/2011/02/03/call-for-aplication/
Līdz 8. jūnijam FEJS Latvija izsludina pieteikšanos treniņu ciklam, kurā jaunie žurnālisti no Latvijas un Lietuvas trīs mēnešu laikā iemācīsies rakstīt, veidot sižetus par sociāli ievainojamām grupām un radīs pārmaiņas sabiedrībā.


Pieteikties aicināti jaunieši no 16 līdz 29 gadiem, kuriem ir interese, vēlme un pieredze rakstīt vai veidot sižetus par sociālām problēmām sabiedrībā un rosināt pārmaiņas tādu sociāli ievainojamo grupu labā kā, piemēram, bāreņi, invalīdi, bijušie narkomāni u.c.

Projekta ietvaros notiks trīs treniņi. Pirmais laikā no 27. līdz 30. jūnijam norisināsies Lietuvā. Tajā tiks aplūkotas problēmas, ar ko saskaras sociāli ievainojamās grupas, vērsta uzmanība to reprezentācijai medijos. Nākamais treniņš notiks jūlija beigās. Tajā dalībnieki iegūs praktiskas zināšanas un iemaņas kā uzrakstīt rakstu vai uzfilmēt video, kas pievērsīs sabiedrības uzmanību problēmai. Tapušo rakstu un sižetu prezentācija un izvērtēšana notiks pēdējā treniņa laikā. Tas norisināsies no 30. augusta līdz 1. septembrim. Labākie darbi tiks publicēti nacionāla mēroga medijos.

Šis projekts notiek jau otro gadu. Pagājušā gada spilgtākie jauno žurnālistu veikumi pievērsa uzmanību pusaugu grūtniecības problēmai un invalīdu iespējai iekļūt pašvaldības ēkā. Pēdējais guva arī citu tradicionālo mediju interesi, jo pašvaldības mērs pats sēdās ratiņkrēslā un centās uzbraukt pa rampu pie pašvaldības ēkas. Neveiksmīgi.

Dalība treniņu ciklā ir bezmaksas. Tiek segtas visas ceļa un uzturēšanās izmaksas. Galvenie dalībnieku ieguvumi pēc piedalīšanās projektā ir publicitāte, kā arī sertifikāts, ko atzinuši visi pieaicinātie eksperti un pieredzes bagātie žurnālisti. Tas apliecina projekta laikā iegūtās prasmes un zināšanas

Piesakoties dalībnieks apņemās pameklēt visus treniņus. Liels akcents likts uz darbu ārus treniņiem, tāpēc viens no svarīgākajiem atlases kritērijiem ir dalībnieku iekšējā motivācija un spēja patstāvīgi plānot savu laiku. Tik pat svarīga nozīme tiks piešķirta dalībnieku analītiskās domāšanas spējai un tehniskajām žurnālistikas prasmēm.

Dalībnieku atlase projektam notiks divās kārtās. Laikā līdz 8. jūnijam jāiesniedz elektroniska anketa, kā arī raksts, eseja vai video par kādu sociālu problēmu. Labākie kandidāti tiks uzaicināti uz interviju. 

Elektroniskā anketa pieejama šeit.

Raksts, eseja vai saite uz video jāsūta uz info@fejs.lv

Sīkāka informācija:

info@fejs.lv
+371 28898963