Grafiks: 12 bīstamākās valstis žurnālistiem

11:58 Unknown 0 RAKSTA


Vien pagājušā gada laikā vairāk nekā 40 žurnālisti ir tikuši nogalināti.  Daudzas no slepkavībām joprojām nav atklātas, tādēļ dati par žurnālistu slepkavību un spīdzināšanas gadījumu skaitu ir nepilnīgi. Lai arī pēdējo gadu laikā pasaule ir pieredzējusi vairākas revolūcijas, varas pārņemšanas un demokrātiskas varas nostiprināšanos, tikai aptuveni 7% no visām žurnālistu slepkavībām tiek veiktas „karstajos punktos.”


Joprojām bīstamākās valstis žurnālistikai ir tās, kurās nesen ir pārtraukta kara darbība, kā arī valstis, kurās vara ir jau vairākus gadus korumpēta un nestrādā sabiedrības interesēs.

Lai arī šo valstu saraksts pēdējo gadu laikā ir mainījies, ir izveidojies sava veida „žurnālistiem bīstamo valstu” kopums. Šīs valstis Reporters Without Borders veidotajos „Press Freedom Index” pārskatos ar katru gadu „slīd” uz zemāku pozīciju, neuzrādot uzlabojumus.

Tiesa, vairākas no žurnālistiem nelabvēlīgajām valstīm ir gandrīz vai pilnībā izolētas, tādēļ par žurnālistikas situāciju nevar būt divējādu viedokļu – tā kalpo valsts varai un nepilda savas sargsuņa funkcijas.
Šo valstu preses un vārda brīvības indekss ir nepilnīgs, uz pāris faktiem un anketām balstītiem pieņēmumiem, neatklājot reālo situāciju. Tieši tādēļ esam izvēlējušies atspoguļot žurnālistiem bīstamās valstis pēc žurnālistu slepkavību skaita pēdējos piecos gados.

Dati par žurnālistu slepkavībām ir ņemti no 1981. gadā dibinātās nevalstiskās organizācijas Committee to Protect Journalists datubāzes. Tie ietver gan datus par atklātajiem un apstiprinātajiem žurnālistu slepkavību gadījumiem, kā arī par tiem gadījumiem, kuros slepkavības motīvs joprojām nav zināms/apstiprināts.

FEJS Latvija vēlas pievērst uzmanību šai problēmai, tādēļ tagad un arī turpmāk centīsies piedāvāt rakstus, lekcijas un seminārus, kā arī diskusiju platformu, žurnālistikas problēmu iespējamajiem risinājumiem.