Līdz 15. oktobrim iespēja pieteikties žurnālistu praksei Eiropas parlamentā

14:50 Unknown 0 RAKSTA

Līdz 15. oktobrim iespēja pieteikties Roberta Šūmana žurnālistu praksei Eiropas parlamentā. Apmaksāta prakse ir paredzēta augstskolu vai līdzvērtīgu skolu absolventiem. Prakses mērķis ir dot praktikantam iespēju papildināt mācību laikā iegūtās zināšanas, kā arī iepazīties ar Eiropas Savienības darbību, īpaši ar Eiropas Parlamenta darbību.


Apmaksātas prakses veidi:
  • Roberta Šumana stipendija (vispārējā prakse),
  • Roberta Šumana stipendija (žurnālistu prakse). 
Roberta Šumana stipendijas (žurnālistu prakse) kandidātiem papildus jāpierāda profesionālā pieredze, kas var būt publicētie raksti, biedra statuss kādas Eiropas Savienības dalībvalsts žurnālistu asociācijā vai ari žurnālista kvalifikācija, ko atzīst Eiropas Savienības dalībvalstis vai kandidātvalstis.

Apmaksātas prakses iespēju piešķir uz 5 mēnešiem. Prakses sākuma datumi: 1. marts (pieteikumu iesniegšana no 15. augusta līdz 15. oktobra pusnaktij), 1. oktobris (pieteikumu iesniegšana no 15. marta līdz 15. maija pusnaktij.)

Ja jūs interesē minēta apmaksātas prakses iespēja, līdzam izlaist Iekšējos noteikumus par praksi.
Aicinām pievērst uzmanību pieņemšanas nosacījumiem. Ja tiks izvēlēta jūsu kandidatūra, jums būs jāiesniedz šādi apliecinoši dokumenti:
  • pases vai personas apliecības kopija,
  • augstskolas diploma(-u) kopija,
  • ieteikuma vēstule no speciālista, kas var objektīvi novērtēt jūsu zināšanas un spējas,žurnālistiem paredzētas prakses kandidātiem: publicētie raksti, biedra statuss kādas Eiropas Savienības dalībvalsts žurnālistu asociācijā vai ari iegūta žurnālista kvalifikācija, ko atzīst Eiropas Savienības dalībvalstīs vai kandidātvalstīs.
Informācija Eiropas parlamenta mājas lapā